O funduszu


Ramy działalności funduszu

  • WSI Capital Fund I został ustanowiony na okres umówiony z Inwestorem wiodącym. Okres ten jest na tyle długi, że pozwala nam angażować się w inwestycje wymagające 3 – 4 lat obecności Funduszu w spółce.
  • W szczególnie perspektywicznych inwestycjach możemy pozostać nawet dłużej o ile będą one wykazywały stałą dynamiką wzrostu.

Cele

  • Celem strategicznym Funduszu jest osiągnięcie ponad 30 % średniorocznego zysku z zainwestowanego kapitału.
  • Jesteśmy przekonani, że miarą sukcesu oprócz zysku i ekspansji jest satysfakcja z efektów osiągniętych wytrwałością i ciężką pracą. Dlatego tak ważne jest dla nas, aby na końcu wspólnej inwestycyjnej drogi móc dzielić radość wspólnego sukcesu.