Strategia


Celem strategicznym WSI Capital jest:

  • inwestowanie w ramach powołanych przez WSI funduszy w przedsięwzięcia o optymalnym stosunku ryzyka do potencjalnego zysku i przez to osiągnięcie w średnim terminie wysokiej stopy zwrotu,
  • efektywne zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, a tym samym powierzonymi przez inwestorów środkami.
     

WSI Capital dąży do stworzenia organizacji, w której:

  • zespół zmotywowanych właścicieli, zarządzających i menadżerów stanowi fundament wsparcia dla wartościowych i perspektywicznych idei biznesowych,
  • maksymalnie spłaszczona struktura zapewnia sprawne i skuteczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i zarządczych,
  • kapitał rośnie w czasie zarówno ze względu na wartość fundamentalną inwestycji (wyniki, majątek, akwizycje), jak i dodaną (partnerstwo, synergia, innowacyjność).