Strategia

 

 • WSI Capital Fund I prowadzi działalność na terenie Polski, poszukując celów inwestycyjnych głównie wśród sprawnie zarządzanych przedsiębiorstw z dużym potencjałem wzrostu. Dodatkowo, aby w pełni wykorzystać potencjał kapitałowy, zdecydowaliśmy się wraz z Inwestorem na poszerzenie obszarów inwestycyjnych:
 • 80 % portfela stanowić będą typowe inwestycje venture w przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie ekspansji z wdrożonym efektywnym modelem biznesowym,
 • 20 % portfela zostanie zaangażowane w zależności od dostępności atrakcyjnych projektów:
 • w szczególnie przekonujące projekty typu seed i start-up,
 • w projekty restrukturyzacyjne, synergiczne z pozostałymi inwestycjami Funduszu, bądź szczególnie odpowiadające kompetencjom zarządzających WSI Capital.
   
 • Poszukując projektów inwestycyjnych jesteśmy otwarci na propozycje ze wszystkich branż, które korespondują ze strategią i polityką Funduszu. Uważamy, że nasze oczekiwania wobec stopy zwrotu, wyjątkowości pomysłu bądź podejścia do biznesu, zespołu zarządzającego, czy perspektyw rynkowych są naturalną selekcją wobec propozycji odległych w swojej istocie od naszych zainteresowań.
   
 • Dużą wagę przykładamy w naszym myśleniu do płynności aktywów i synergii między spółkami portfelowymi. Zdecydowanie najbardziej interesują nas projekty, które mogą być podwaliną centrów kompetencyjnych, przy wsparciu których dokonywali będziemy kolejnych inwestycji.
   
 • Maksymalnie spłaszczona struktura ma zapewniać spółkom szybki dostęp do decyzji i kapitału.
   
 • Preferowaną formą naszego zaangażowania jest podwyższenie kapitału spółki, mniej chętnie angażujemy się w projekty wymagające od inwestora wykupienia dotychczasowych udziałowców.