Polityka inwestycyjna

 

1. Profil projektu

 • Dopuszczamy dowolność branżową choć z czasem będziemy koncentrować nasze myślenie inwestycyjne na branżach, w których pozyskamy partnerów z najmocniejszymi kompetencjami i możliwościami synergii między spółkami grupy, more
   

2. Kryteria selekcji 

 • W obszarze zainteresowań WSI znajdują się przede wszystkim projekty, których właściwości są w jak największej części zbieżne z przyjętymi kryteriami: more

 

 

3. Postawa biznesowa

 • Działamy efektywnie dzięki procesowemu podejściu do prowadzenia projektów inwestycyjnych,
 • Staramy się elastycznie reagować na zmienne warunki otoczenia zachowując świadomość wytyczonych kierunków, more
   

4. Metodologia działania

 • Metodologia naszego działania oparta jest o dwa filary:
 • stałe poszerzanie sieci kontaktów oraz poszanowanie dla czasu i energii naszych partnerów biznesowych,
 • optymalna relacja naszego zaangażowania w prace nad projektami wobec jakości ich przygotowania, more