4. Metodologia działania
 

  • Metodologia naszego działania bazuje na dwóch filarach:
  • stałe poszerzanie sieci kontaktów oraz poszanowanie czasu i energii naszych partnerów biznesowych,
  • optymalna relacja naszego zaangażowania w prace nad projektami wobec jakości ich przygotowania,
  • Oceniając projekty w początkowej fazie kierujemy się przede wszystkim zasadą efektywności starając się angażować  czas i zasoby w te projekty, które są najbliższe naszym kryteriom inwestycyjnym,
  • W kolejnej fazie coraz większą wagę przykładamy do jakości analizy, szczegółowo weryfikując potencjał projektu, jego zaawansowanie, zaangażowanie zespołu oraz stan i prognozy rynku i przedsiębiorstwa,
  • Jeśli efekty analizy są przekonujące - uzgadniamy ramowe warunki inwestycji, a następnie wchodzimy na ścieżkę formalną, która kończy się podpisaniem umowy inwestycyjnej.