3. Postawa biznesowa
 

  • Działamy efektywnie dzięki procesowemu podejściu do prowadzenia projektów inwestycyjnych,
  • Staramy się elastycznie reagować na zmienne warunki otoczenia zachowując świadomość wytyczonych kierunków,
  • Stosunki właścicielskie opieramy na partnerskich zasadach i rozwiązaniach,
  • W relacjach z partnerami biznesowymi zachowujemy się profesjonalnie i kompetentnie; decyzje podejmujemy bez zbędnej zwłoki,
  • Współpracę z właścicielami/zarządami spółek portfelowych opieramy o budżet i związane z nim wskaźniki oraz trzyletnią kroczącą prognozę wyników,
  • We wspólnej inwestycji niezwykle ważne jest dla nas wspólne z dotychczasowymi właścicielami dążenie do celu, jakim jest zbudowanie efektywnego biznesu,
  • Jesteśmy otwarci na możliwości współinwestowania z partnerami mającymi specjalistyczną wiedzę o branży.