2. Kryteria selekcji 


W obszarze zainteresowań WSI znajdują się przede wszystkim projekty, których właściwości są w jak największej części zbieżne z przyjętymi kryteriami:

  • Projekty w fazie dynamicznego wzrostu lub w zaawansowanej fazie start-up,
  • Model biznesowy, który przeszedł z powodzeniem test rynkowy, a wyniki tego testu są uwiarygodnieniem projekcji finansowych,
  • Właściciel projektu jest w stanie dostarczyć co najmniej trzyletni biznesplan i projekcję finansową,
  • Projekt jest skalowalny terytorialnie, rynkowo, lub produktowo,
  • Zarząd / właściciel, którzy swoimi wynikami potwierdzili zdolność do zrealizowania projektu, zamierzają prowadzić projekt dalej wspólnie z Funduszem,
  • Wyjątkowy pomysł lub podejście biznesowe,
  • Wzrostowy rynek,
  • Przewidywalny exit.