WSI Capital - Your added value


Poza wsparciem kapitałowym spółkom, w które inwestujemy w ramach tworzonych funduszy inwestycyjnych, oferujemy dodatkowe korzyści:

  • razem ze spółką dopracowujemy strategię rozwoju i biznesplan; wspólnie pracujemy nad optymalizacją modelu biznesowego i struktury organizacyjnej (w tym prawnej); razem identyfikujemy obszary konieczne do wzmocnienia; wdrażamy kulturę organizacyjną,
  • pomagamy trzymać w ryzach koszty i przyzwyczajamy do działania w oparciu o cele, budżety i raportowanie zarządcze,
  • mobilizujemy spółkę do takiej polityki informacyjnej, która pomaga w budowaniu jej rynkowej wiarygodności i atrakcyjności,
  • dzięki nieangażowaniu się w działalność spółki na poziomie operacyjnym, co jest zadaniem zarządu, zyskujemy dystans potrzebny do spojrzenia na spółkę w szerszym rynkowo kontekście; dzięki temu dostrzegamy więcej możliwości rozwoju spółki na drodze akwizycji, aliansów, ekspansji lub współpracy,
  • projektując kolejne inwestycje poszukujemy możliwości uzyskiwania synergii, bądź komplementarności z aktualnymi spółkami portfelowymi, co przekłada się na dodatkowe szanse biznesowe dla tych spółek,
  • w odpowiednim momencie, jeśli jest to uzasadnione, zapraszamy do spółki inwestora finansowego, po to aby dodatkowo wzmocnić pozycję spółki na rynku,
  • konsekwentnie i profesjonalnie budując wartość spółki prowadzimy ją do exitu.